הרשמה לכנס השנתי, הייטק באוהלים, איכות סביבה, ומפעל חיים בן 50 - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 26/11/2015


פייסבוק