התאוששות: 2 מיליארד שקל מצויים בידי הקיבוצים כעתודה להשקעה / מתוך הזמן הירוק, 25.11.2015


פייסבוק