מנכ"ל התאחדות התעשיינים; התארגנת עובדים; כבאות אש; ריקוד במאדים - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית - 22.10.2015


פייסבוק