מועדון מנהלים, מנכ"ל חדש למכון התקנים, זכויות ממציאים, אנרגיה שאובה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 15.10.2015


פייסבוק