מענק כספי, הקמת נציגות, העסקת אנשים עם מוגבלויות, ביקור ראשי מכון היצוא - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 13.8.2015


פייסבוק