מנכ"ל חדש, מה אומר בוגר, בקשה למדען הראשי ומשתלה - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 6/8/2015


פייסבוק