צעירים ותוססים, מנכ"ל יוצא מנכ"ל נכנס ותקינה בינלאומית - מהנעשה באיגוד התעשייה הקיבוצית, 9/7/2015


פייסבוק