בתי החולים קונים ציוד מגרמניה במקום בארץ / מתוך "מכונות בתעשייה", 15/4/2015


פייסבוק