תוכנית לפיתוח ולהכשרת יו"רים בתאגידים ובמפעלים קיבוציים

להורדת המסמך בקובץ פידיאף - לחצו כאן



פייסבוק