ראשי התעשייה הקיבוצית נפרדו מיוסי פלד המסיים 37 שנים כמנכ"ל גלעם / מתוך "הזמן הירוק", 26/3/2015


פייסבוק