קיבוץ סעד מקים מפעל לעיבוד מוצרי גזר / מתוך עליתון - השבועון לנגב, 16/1/2015


פייסבוק