מושך בגזר: קבוץ סעד מקים מפעל לעיבוד מוצרי גזר / מתוך "תעשיות"


פייסבוק