שנתון התנועה הקיבוצית (12) - נתוני שנת 2013
 

להורדת המסמך בקובץ פידיאף (40 עמודים)  (נוסח מתוקן 2017) - לחצו כאן (או על התמונה)

 

 פייסבוק