הצעה לגיבוש קוד ערכי במפעל

אחת הבעיות בהנהגת ארגון היא אי הסכמה בין חבריו, בין אם מנהלים או עובדים, על ערכי היסוד שלו, שאמורים להוות קו מנחה בדרך להשגת מטרות הארגון. לדוגמא, קיימים פערים בין אנשים שמסתפקים בערכים, בעלי אוריינטציה פנימית (למפעל), כמו: חריצות, נאמנות ומסירות, לבין אחרים שרוצים להטמיע בחברה גם ערכים המתייחסים לאוריינטציה חיצונית (השוק והלקוחות), כמו: מצוינות, חדשנות, מיקוד בלקוח ומקצועיות. למותר לציין שפערים אלה גורמים לקונפליקטים בארגון, מפריעים לייצר תרבות ארגונית עסקית ומהווים לעתים כוחות בולמים במאמץ הארגון להצליח בסביבה התחרותית שלו.

 

המטרה: יצירת הסכמה על מערכת ערכים משותפת, ברורה ומוגדרת, על נורמות העבודה המתחייבות ממנה ועל דפוסי ההתנהגות הנדרשים בחיי היומיום במפעל.

 
המשתתפים: הנהלה בכירה ו/או הנהלת תפעול

 

היקף הזמן - 3 מפגשים, 5-6 שעות אקדמיות

 
מפגש ראשון - גיבוש רשימה מוסכמת של ערכי יסוד
  1. הרצאת פתיחה: הניהול במאה ה-21, מאפייני תרבות ארגונית עסקית ומשפחתית.
  2. הבנת ערכי יסוד וחשיבות הגדרתם לארגון. דוגמאות מחברות מובילות בישראל ובארה"ב.
  3.  גיבוש קוד ערכי מוסכם לאחר דיון, שכנוע והצבעה.
מפגש שני - הגדרת הערכים והבנת משמעותם ודפוסי הפעולה הנגזרים מהם
  1. הגדרת הערכים שנבחרו והסבר מדוע הם חשובים לארגון.
  2. ניתוח הנורמות וההתנהגות היומיומית בארגון כנגזרת מכל ערך.
  3. העלאת דילמות התנהגותיות הקשורות ביישום הערכים: ניתוח אירועים, זיהוי דילמות ופתרונן.
מפגש שלישי - תהליך הטמעת הערכים במפעל
  1. חשיבה על דרכים ליישום והטמעת ערכי היסוד של הארגון בקרב כל העובדים, כדי ליצור סולם ערכים משותף, שניתן להזדהות אתו ולהתאחד סביבו.
  2. סיכום הקורס

קיימת אפשרות של סדנת נוספת לכל עובדי המפעל במטרה לשתפם בתהליך, יצירת הסכמה ומחויבות לערכים והבנת דפוסי ההתנהגות המתחייבים מכל ערך.

ליצירת קשר, כתבו לחגית רז - had@kia.co.il


פייסבוק