מחליפים ראש בארגונים - יו"ר חדש ל"מילואות" ומנכ"ל חדש ל"צמח" / מאת אריק בשן, ידיעות הקיבוץ, 2/1/2015


פייסבוק