נבחרת היהלום שלנו: מכון התקנים הישראלי מברך את הארגונים שזכו בתו יהלום ל-2015, מתוכם מפעלים קיבוציים


פייסבוק