מפעלי הקיבוצים רושמים שיא / מאת רוני חסיד מתוך "בעמק וברמה", 21/12/2014


פייסבוק