המועצה האזורית גלבוע מצטרפת ל"חגיגת" העלאות הארנונה / מתוך "תעשיות", 11/11/2014


פייסבוק