עיקרי החלטות הממשלה לעוטף עזה שדרות והדרום - טבלה מרכזת

מנהלי איגודים ואגפים צהריים טובים,

 

 

מצורפת לעיונכם טבלה המרכזת את עיקרי החלטות הממשלה:

 

1. תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה מיום 21.9.2014.

 

2. תוכנית רב שנתית לפיתוח הדרום מיום 23.9.2014.

 

 

הטבלה מציגה את עיקרי היעדים והמטרות הרלוונטיים לתעשייה אשר הציבה לעצמה הממשלה לשנים הבאות לקידום הדרום, שדרות ועוטף עזה.

 

כפי שתוכלו לראות החלטות הממשלה גורפות וחוצות מספר משרדים ממשלתיים, תוך הקצאת תקציבים נכבדים.

 

 

לנוחיותכם להלן מספר הגדרות לעניין ישובי עוטף עזה, שדרות והדרום על מנת להבין אילו הטבות קיימות לכל חברה בכל אזור:

 

1.      "יישובי הדרום" -

רשויות מקומיות במחוז דרום כפי הגדרתו על ידי משרד הפנים, למעט: (א) יישובי עוטף עזה ולעניין הטבות לרשויות, רשויות מקומיות בהן נמצאים יישובי עוטף עזה (שדרות, שער הנגב, שדות נגב, חוף אשקלון ואשכול - המקבלות מענה במסגרת החלטות ממשלה נפרדות), אלא אם צוין במפורש אחרת בסעיף הרלוונטי בהחלטה זו; (ב) אילת - אשר לה מאפיינים ייחודיים הנגזרים ממיקומה הגיאוגרפי וממאפייני היישוב עצמו, והנהנית כבר היום משורת הטבות ייחודיות מכוח חוק ובמסגרת פעולות והשקעות הממשלה.

 

2.      "יישובי עוטף עזה" -

אזור שדרות רבתי והישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 7 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה, כפי שנקבעו בהחלטות ממשלה: מס' 4460 מיום 22.3.2012, מס' 2766 מיום 27.1.2011, מס' 2341 מיום 1.8.2004, מס' 2704 מיום 14.11.2004, מס' 2173 מיום 4.7.2004, מס' 1708 מיום 27.5.2007, מס' 3493 מיום 15.5.2008 ומס' 1470 מיום 25.3.2007.

 

3.      "יישובי קו קדמי" - היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, נמצאים בטווח של עד 4 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

 

 

 

מצ״ב גם ההחלטות המפורטות עצמן:

1. החלטת ממשלה מ-21.9.2014

2. החלטת ממשלה מ-23.9.2014

 

אנו כמובן נעמוד ונעקוב אחר עמידת הממשלה בהחלטותיה ובלוחות הזמנים שיועדו לכך, זאת על מנת להבטיח את צמיחתה של התעשייה בדרום.

 

 

 

לידיעתכם,

 

 

 

בברכת חתימה טובה וחג סוכות שמח

יהל בן-נר סמנ"ל כלכלה ורגולציה

התאחדות התעשיינים בישראלפייסבוק