משרד הפנים מקצץ מענקי איזון לרשויות כ"קנס" על גביית ארנונה נמוכה מהתעריף / יובל אזולאי, מתוך גלובס, 30/9/2014


פייסבוק