המועצה האזורית גליל עליון פנתה לשרים לפיד וסער בבקשה לייקר הארנונה לתעשייה ב-44%
gnews__8891.JPG 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, קורא לשרי האוצר והפנים לדחות את הבקשה: "הבקשה מראה ניתוק מוחלט של ראש המועצה מהנעשה בתעשייה"

 
המועצה האזורית גליל עליון פנתה לשר האוצר, יאיר לפיד ולשר הפנים, גדעון סער, בבקשה לאשר ייקור של 44% בתעריף הארנונה לתעשייה. הבקשה מתייחסת למבני תעשייה ואריזה וגם לחממות. המשמעות היא הגדלת התשלומים של המפעלים בגליל העליון במיליוני שקלים בכל שנה, במיוחד של מפעלים ששטחי היצור שלהם נרחבים.
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, אמר שהעלאת גובה הארנונה היא מס לכל דבר ועניין ודווקא מס מהסוג הגרוע שלא מבחין כלל במצבה של התעשייה. העלאת הארנונה מצביעה על ניתוק מוחלט של ראש המועצה ממצבה של התעשייה באזור ומהקשיים הרבים עימם מתמודדים המפעלים.

 
אין כל היגיון לא כלכלי ולא חברתי להטיל על המפעלים הוצאות אדירות של ארנונה וזאת בשעה שהם מתמודדים עם עלויות יצור הולכות וגדלות ואינסוף בעיות ביצוא ובשוק המקומי, אומר אורנשטיין. המפעלים, אשר מספקים תעסוקה לתושבי האזור, לא צריכים לשמש כפרה חולבת להוצאות המועצה. זוהי הדגמה חיה של דברי ראש הממשלה בעבר על האיש הרזה מהמגזר העסקי שנאלץ לסחוב על גבו את האיש השמן מהמגזר הציבורי.

  
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית קרא לשרים להסיר את בקשת המועצה מסדר היום ולהבהיר לכל ראשי הרשויות המקומיות בישראל שיחפשו מקורות הכנסה אחרים לא בתעשייה.פייסבוק