נותנים גז לגז / מאת שובל גבע, ידיעות הקיבוץ, 19/9/2014


מענק בסך 250 אלף ש"ח למפעלים קיבוציים למימון המעבר לשימוש בגז טבעי

 
כל אחד מהמפעלים הבאים: "גלעם" של קיבוץ מענית, מפעלי "גרנות", "צמח תערובות", "תנובה תל־יוסף", י.מ.א של עין־המפרץ ו"אומן" של חצור - יקבל מענק בסך 250 אלף ש"ח, במסגרת 16 מענקים בסך 4.8 מיליון ש"ח שיוענקו למפעלים לטובת הסבתם וחיבור תשתיתם לשימוש בגז טבעי - אשר צפוי להביא להוזלת עלויות האנרגיה של התעשייה בכ־50% ולהפחתה משמעותית של זיהום האוויר.

 
המענקים אושרו בוועדה בין־משרדית המשותפת למשרד הכלכלה; לרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים; ולמשרד האוצר. "אנו ממשיכים לפעול במרץ לקידום מהפכת הגז הטבעי בישראל ולהביאה גם לפריפריה", אמרה מנכ"לית משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אורנה הוזמן בכור.
 פייסבוק