תוכנית המענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית להחלפת מערכות קירור (צ'ילרים) - פתיחת מקצה חדש!!

לכבוד

מנכ"ל/מנהל תפעול

 

שלום רב,

 

תוכנית המענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית להחלפת מערכות קירור (צ'ילרים) - פתיחת מקצה חדש!!

 

בימים אלו יוצא משרד האנרגיה והמים יוצא בימים אלו בתוכנית מענקים לביצוע פרויקטי התייעלות אנרגטית לצרכני אנרגיה אשר ברשותם יחידות קירור מים צ'ילרים ישנים ולא יעילים בצריכת אנרגיה.

 

המענקים בתוכנית זו יינתנו רק בעבור רשימה סגורה של פרויקטים מוגדרים להחלפת יחידות קירור מים ישנות בחדשות (צ'ילרים).

 

גובה המענק: עד כ-30% מההשקעה או עד כ-250,000 ₪, כתלות בסוג הפרויקט.

 

תנאי הסף העיקריים:

1.      יחידת הקירור עומדת בדרישות הטכניות והתפעוליות כפי שהוגדרו ע"י משרד התלא"מ.

2.      יחידת הקירור תצויד עם ציוד לניטור צריכת החשמל הנובעת מפעילותה.

3.      תפוקת יחידת הקירור החדשה תהיה זהה / קטנה / גדולה בעד 3% מתפוקת יחידת הקירור הישנה.

4.      גובה המענק לעיל מותנה בביצוע התקנת הצ'ילר החדש וגריטת הצ'ילר הישן בתוך 12 חודשים מיום חתימת ההסכם עם המשרד.

5.      המציע אינו מקבל ולא יקבל כל מענק, השתתפות כספית או תמריץ אחר מגוף ממשלתי כלשהו.

6.      הצי'לר החדש עומד בדרישות המינימום של תקנות מקורות האנרגיה (יעילות אנרגיה מזערית של קירור מים חדשה), תשע"ג-2013.

 

מועד אחרון להגשת בקשות: יום שלישי, 23.10.2014, שעה 14:00

 

לפרטים נוספים: לחץ כאן

 

למידע נוסף תוכלו לפנות אל המחלקה לכלכלת עסקים, אגף כלכלה ורגולציה בהתאחדות התעשיינים:

 

נתנאל היימן, מנהל המחלקה, 03-5198806, או במייל: Natanel@indusrty.org.il

אביב חצבני, כלכלן המחלקה, 03-519802, או במייל: avivh@industry.org.il

או או אלינו באיגוד

 

בברכה והצלחה

נחמיה הן

איגוד התעשייה הקיבוצית

 פייסבוק