הייצור של התעשייה הקיבוצית בחו"ל גדל ב-800% משנת 2000 / מתוך "מכונות ותעשיה", 3/9/2014


פייסבוק