מתווה פיצויים (מסתמך על ההסכמות במבצע עמוד ענן)
לדרומיים שלום

 
מאחר ולרובכם ניסיון נצבר רחב במימוש תוכניות הפיצוי אנו מבקשים שתעבירו אלינו מניסיונכם קשיים שעברו עליכם תוך מהלך מימוש הפיצויים.
• אירועים כמו חוסר אמון של הפקידות
• חוסר בהירות ופרשנות לקויה של הפקידות
• התעמרות בלתי סבירה שגוזלת זמן אין סופי ועוד
• כל קושי שנתקלתם בו במהלך מימוש תוכנית הפיצויים

 
אנו מצידינו ננסה לגבש את האינפורמציה לכדי הערות מסודרות ונעבירם למשרדים הרלוונטיים במטרה לתקן ולשפר היכן שניתן.

 
ולנוחיותכם להלן עיקרי המתווה המסתמך על ההסכמות במבצע עמוד ענן:

 
1. מסלול מחזורים
עסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין ירידה במחזור העסקי בחודש המבצע, לפי נוסחה המשווה בין המחזור העסקי בחודש המבצע למחזור העסקי בתקופה המקבילה אשתקד, לאחר הכפלה ב"מקדם האטה", אשר יחושב כשיעור המתקבל מחילוק המחזור בחודשיים שקדמו לתקופת המבצע במחזור של אותם חודשיים בתקופה המקבילה אשתקד, והכול בניכוי מקדם ההוצאה המשתנה שנחסכה לעסק עקב אי הפעלתו, ואשר תימדד לכל עסק באופן פרטני, ביחס למחזורו העסקי, כפול מקדם של 0.85.

 
2. מסלול הוצאות
המעסיק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופת המבצע. תשלום הפיצוי מבוסס על החזר של תשומות לפי הדיווח למע"מ, בתוספת שכר העבודה, כשהם מוכפלים במקדם של 1.1.

 
3. מסלול שכר
עסק יוכל להגיש בקשת תביעה לקבלת החזר בגין שכר ששולם לעובדים בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד. הפיצוי יינתן בשל עובד שנעדר ממקום עבודתו מפני שהשגיח על ילדיו הקטנים, מתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך, בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובתנאי שבן הזוג השני לא נעדר מעבודתו.
בנוסף, בעקבות המצב הביטחוני, גיבשה המדינה מסלול ייעודי לצורך מתן הלוואות בתנאים מיוחדים לעסקים קטנים ובינוניים המצויים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

 
4. תנאי ההלוואה:
• עד 500,000 ₪ לעסקים קטנים ועד 8 מיליון שקלים לעסקים בינוניים
• תקופת ההחזר: 5 שנים (מתוכם חצי שנה גרייס)
• בטחונות: עד 10% מהיקף ההלוואה + ערבות אישית של הבעלים
• לא נדרש תשלום 250 ₪ עבור הבדיקה
• ימי טיפול מהירים: תוך 11 ימים בממוצע מרגע הגשת התוכנית העסקית
• תוקף ההטבה: מה-22 ביולי 2014 ועד 20 באוקטובר 2014

 
בברכה
אודי אורנשטיין
מנכ"ל
איגוד התעשייה הקיבוצית
מייל: udio@kia.co.il
נייד: 050 7228542פייסבוק