לכ-100 קיבוצים אין מפעל תעשייתי / מתוך אתר "שער התעשייה", 29/7/2014
 
 
בעשורים האחרונים צמחו מכירות התעשייה הקיבוצית עד לשיא של 45 מיליארד שקל, בהובלת שורה של מפעלים מצליחים. במספר מקרים הצלחת המפעל עשתה מהפיכה בקיבוץ והפכה מספר קיבוצים שהיו במצב כלכלי קשה לעשירים.

 
לדברי אודי אורנשטיין, מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, למרות ההצלחה, פריסת התעשייה בקיבוצים אינה מלאה ואחידה. בכ-100 קיבוצים אין כיום כלל מפעלי תעשייה ובעשרות נוספים המפעל הקיים אינו יוצר תשתית מספקת של הכנסה לקיבוץ ואופק לצמיחה.

 
איגוד התעשייה הקיבוצית יוזם מפגש ראשון של מרכזי משקים, מנהלי עסקים ומנהלי מפעלים בקיבוצים, המעוניינים לבדוק אפשרויות לפיתוח מקורות כלכליים חדשים בתעשייה.

 
נחמיה הן, מנהל תחום המו"פ והמיזמים הטכנולוגיים באיגוד, אומר שפיתוח תעשייה חדשה בקיבוצים הפך בשנים האחרונות לנושא שרבים מדברים בו, אך רק בודדים מגיעים לכלל יישום. מטרת המפגש היא להציג את הניסיון המצטבר, הטעויות, הסיכונים וההצלחות וכן רעיונות וכלים חדשים להנעת מהלכי יזמות והקמת פעילויות כלכליות תעשייתיות חדשות בקיבוצים. בהמשך מתוכננים מפגשים נוספים לליווי של התהליכים והתמודדות עם מכשולים ומשברים שהם לרוב חלק בלתי נפרד מפרויקט חדש.

 

http://www.industry.co.il/Index.asp?CategoryID=95&ArticleID=3615פייסבוק