ועוד בענין אישור צעדי חירום ומכתב משר הכלכלה

למנכ"ל/מש"א

 

שלום רב

 

בהמשך להנחיות שנשלחו אתמול ברצוננו להדגיש:

 

לאור המצב הביטחוני וכל עוד מוכרז "מצב מיוחד בעורף" לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ובמידה ועובדים הועסקו בשעות נוספות ללא שנתבקש עבורם היתר, ניתן יהיה להודיע לאגף הסדרה במשרד הכלכלה על העסקה לפי סעיף 10(א)(1) לא יאוחר משבוע לאחר שפג תוקף ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף".

 

מינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה מבהיר כי לא יבצע הליכי אכיפה, בעניין העסקה בשעות נוספות מעבר לחוק, כלפי מעסיקים שיפעלו בהתאם להנחיה זו.

 

לבקשת היתר מיוחד או לדיווח בהתאם לסעיף 10(א)(1) לעיל יש לפנות לאגף ההסדרה: אל מר אבי חיימוב מנהל תחום שעות עבודה ומנוחה באמצעות- דוא"ל: hasdaras@economy.gov.il \ טלפון: 03-7347913/4 \ פקס: 03-7347870

 

המלצות בנושאים נוספים:

 

ברצוננו להפנות את תשומת לבכם, כי למרות שהוראות סופיות טרם פורסמו, ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט כבר עכשיו, כדי לאפשר הוכחת נזק בעתיד:

 

·         ביטולים - אם ישנם ביטולים או שינויים כלשהם במערך הפעילות, הנובעים מהחלטת לקוחות או ספקים (ביטול הזמנת מוצרים, עיכוב בהגעת ספקים וכדומה) - מומלץ לבקש מלקוחות וספקים אלו לשלוח לכם מכתב, המסביר את הקשר בין הביטול למצב הביטחוני, אם קיים. שמרו הוכחות אלו לצורך תביעה עתידית מול רשות המסים.

  

·         הפסקות בייצור - במפעלים תעשייתיים או בכל מקום אחר שבו שגרת הפעילות במהלך היום נפגעת כתוצאה מאזעקות וירידה למרחבים מוגנים - יש לשמור תיעוד לגבי מועד האזעקה, לגבי אופי ההפרעה לפעילות ולגבי משך ההפסקה. ככל שניתן יהיה להציג יותר מידע על פעילות של מכונות ,תיעוד של מערכות מחשב, שיחות עם עובדים - יגדל הסיכוי לקבל פיצוי בגין הנזק שנגרם.

 

ובתקווה לימים של שקט מכתב משר הכלכלה:

 

בברכה,

אודי אורנשטיין 

מנכ"ל

נייד: 0507228542

איגוד התעשייה הקיבוציתפייסבוק