המועצה האזורית חוף השרון ביטלה העלאת ארנונה חריגה לתעשייה
 
המועצה האזורית חוף השרון החליטה לבטל את התוכנית להעלות בצורה חריגה את הארנונה לתעשייה. על פי ההצעה המקורית שהוגשה לאישורם של שר האוצר, יאיר לפיד ושר הפנים, גדעון סער, הארנונה הייתה צפויה לעלות בשיעור מצטבר של מאות אחוזים במשך שלוש שנים.

 
מנכ"ל איגוד התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, ברך על החלטת ראש מועצת חוף השרון, אלי ברכה, למשוך את התוכנית וקרא לראשי מועצות אזוריות נוספות שהגישו בקשות לאישור העלאה חריגה בארנונה לפעול בדרך דומה. התעשייה מנהלת מאבק קיומי על רקע עלויות היצור שהתייקרו, החלשות הדולר וההאטה בשוק המקומי שעלולה להחריף בעקבות מבצע "צוק איתן".

 
לדברי אורנשטיין, מפעלי התעשייה הם מקור תעסוקה חשוב לתושבי המועצות האזוריות וראוי שהגופים הציבוריים יעסקו בסיוע ובחיזוק פעילותם ולא יראו בהם פרה חולבת לכיסוי הוצאות. הארנונה בארץ כבר היום יקרה ואין שום סיבה לייקר אותה עוד.פייסבוק