מי רוצה מפעל / מאת שובל גבע, מתוך "ידיעות הקיבוץ" 11/7/2014


פייסבוק