בזכות קרבה לשווקי היעד - היצור של התעשייה הקיבוצית בחו"ל גדל ב-800% משנת 2000 / מתוך עיתון "תעשיות"


פייסבוק