מדוע מקופח הרימון מבין שבעת המינים? / עיתון מגדלי הפירות "עלון הנוטע" מדווח על המפגש עם ועדת אנדורן


פייסבוק