סיכום ישיבה בנושא הגדלת הסיוע במימון עלויות, התחברות והסבה לגז טבעי
שלום רב

 
מצורף סיכום ישיבה בנושא הגדלת הסיוע במימון עלויות, התחברות והסבה לגז טבעי

 
נשמח לפרטים נוספים

 
בברכה והצלחה
אודי אורנשטיין
מנכל
איגוד התעשייה הקיבוציתפייסבוק