מבקשים להכליל את התעשייה החקלאית במסגרת החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה / מתוך עיתון "מבזק ירקות"


פייסבוק