מסתמן: קנס מינהלי של 1.3 מיליון שקל לתנובה ולטירת צבי על הסדר כובל / תומר גנון מתוך "כלכליסט", 29/4/2014
 
הממונה על ההגבלים העסקיים שוקל להטיל קנסות על תנובה ועל החברה הבת, לאחר שלא ביקשו להאריך את הפטור מההסדר. מהנתונים שהובאו בפני גילה, הצדדים להסדר הוסיפו לקיימו גם לאחר שפקע ב-2010

לקריאת הכתבה במלואה - לחצו כאן

 פייסבוק