חקלאות (גם) מתועשת / מאת אריק בשן, מתוך "ידיעות הקיבוץ", 25.4.2014


פייסבוק