הארכת תכנית "כיתה מפעל"
משרד הכלכלה מאריך את תכנית "כיתה במפעל" המאפשרת לחברות ומפעלים להכשיר דורשי עבודה - במימון ממשלתי – בכפוף להתחייבות להעסקה במשרה מלאה במשך שנה (16.3.14)פייסבוק