היערכות לקראת עיצומים / שביתה בנמלי חיפה ואשדוד
b01%5b4%5d_1...
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
  
הנדון: הערכות לקראת עיצומים /שביתה בנמלי חיפה ואשדוד

בשבוע הבא, ביום א', 9 במרץ, 2014 יתקיים דיון בבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בהרכב של שבעה שופטים לדיון מכריע בנושא הקמת רציפי ים נוספים, זאת לאור המבוי הסתום אליו הגיעו השיחות בין ההסתדרות והמדינה בעניין זה.

עמדת ההסתדרות, כפי שהוגשה לבית הדין היא כי "הליך ההידברות מוצה והיא עומדת על זכות השביתה המוקנית לעובדי הנמלים".

בית הדין הכיר זה מכבר בהחלטה קודמת שלו בעילת השביתה כמוצדקת כך שקיימת אפשרות כי בית הדין יאפשר הפעם לעובדים לנקוט בצעדים ארגוניים (צעדים שיכול ויהיו – עיצומים, שביתה חלקית או שביתה מלאה).

אנו נעשה ככל שבידנו לנסות למנוע את פרוץ השביתה /עיצומים ו/או להקל ככל שניתן באם בית הדין יאשר להסתדרות לנקוט בצעדים ארגונים.

החשש הגדול הינו כי במידה וינקטו צעדים ארגוניים על ידי עובדי הנמלים קווי האוניות יוסטו ולא יגיעו לנמלי ישראל ובמצב דברים שכזה גם ועדות החריגים במידה ויוקמו לא יוכלו לתת פתרון.

למיטב ידיעתנו, הממשלה נערכה גם לפתרונות חלקיים למעבר סחורות שלא דרך נמלי חיפה ואשדוד, ועל כך נעדכן בהתאם להתפתחויות.

לאור זאת אנו ממליצים לכם להיערך בהתאם.

אנו נמשיך ונעדכן ע"פ הצורך בהתפתחויות.
 
אנשי הקשר לפניות בנושא זה הינם נתנאל היימן, מנהל המחלקה לכלכלת עסקים באגף כלכלה ורגולציה, בטלפון 03-5198806,
מייל- natanel@industry.org.il  ועו"ד עופר יוחננוף, היועץ המשפטי של התאחדות התעשיינים, בטלפון: 03-5198824, מייל – ofery@industry.org.il.
 

בברכה
 
יהל בן-נר
סמנכ"ל כלכלה ורגולציה

 


פייסבוק