לקט: סגירת מפעל רהיטי עין חרוד מידיעות אחרונות ועל תרמוקיר, העלאת הארנונה במ.א. גזר ועוד


פייסבוק