אודי אורנשטיין, מנכל איגוד התעשיה הקיבוצית, בראיון לקול ישראל על פערי שכר / 25.2.2014


פייסבוק