סיום השביתה בנמל חיפה - חוזר מס' 9/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת,
 
נכבדי/תי, 
 
 
הנדון: סיום השביתה בנמל חיפה
 
 
אני שמח לבשר לכם על חזרתו של נמל חיפה לעבודה סדירה, תקינה ורגילה בעקבות התערבות התאחדות התעשיינים. להלן השתלשלות האירועים בסדר כרונולוגי:
 
ביום ד' 19.2.2014 החלו שיבושים ועיצומים בנמל חיפה. עובדי הנמל החלו בהאטת הפעילות ונקטו "בשביתה איטלקית".
 
הנהלת נמל חיפה בתגובה, הודיעה ב23.2.2014 לעובדי הנמל כי כל עוד הם ממשיכים בשיבושים ובעיצומים פעילות הנמל תופסק לאלתר וכי ההנהלה אינה מוכנה לקבל עבודה חלקית מהעובדים,  בנוסף החליטה ההנהלה כי אוניות חדשות לא יוכנסו לנמל לפריקה וטעינה.  משמעות ההחלטה הייתה סגירת הנמל.
 
הנהלת הנמל לא עדכנה מראש את לקוחותיה  בצעד האמור ולא אפשרה להם להתארגן בהתאם. יודגש  כי הנהלת הנמל גם לא מצאה לנכון לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש צווי מניעה כנגד השיבושים.
 
בעקבות השבתת נמל חיפה עי" ההנהלה, צינור החמצן של התעשייה בצפון, פנינו באופן מיידי  ביום 24.2.2014 בבקשה דחופה לבין הדין הארצי לעבודה, בבקשה כי יורה לסיים לאלתר את השיבושים בנמל חיפה ולפתוח את שערי הנמל.
 
בעקבות פנייתנו קבע בית הדין הארצי, כי עד להמשך הדיונים בנושא, בבית הדין האזורי בחיפה, תתקיים בנמל חיפה עבודה מלאה וסדירה.
 
לצערנו הרב החלטה זו של בית הדין הארצי לא קוימה ע"י הצדדים, ולא הביאה לחזרה לעבודה סדירה של הנמל.
 
נשיא בי"ד הארצי לעבודה השופט יגאל פליטמן העביר את הבקשה הדחופה לדיון  אצל נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה  השופט רמי כהן .
 
במהלך הדיון הבהרנו להנהלת הנמל ולעובדים כי השבתת הנמל גורמת נזק בלתי הפיך למאות מפעלים התלויים בשירותי הנמל ביצוא ולצורך קבלת חומרי גלם.
 
לאחר דיון מרתוני רצוף של מעל 8 שעות הושגה הסכמה בין הצדדים  שקיבלה תוקף של פסק דין. העבודה  בנמל חודשה אתמול  במשמרת ג מהשעה 22.30 .
 
יובהר ויודגש כי אלמלא התערבותנו המיידית. לאור אי הגשת הבקשות לצווי  מניעה ע"י הנמל העבודה לא הייתה מתחדשת וחוזרת לסדרה .
כמו כן  נציין כי בית הדין הארצי לעבודה קבע דיון בפני הרכב שופטים  מורחב בתיק הגדול של הרפורמה בנמלי הים של ישראל ליום 9.3.2014 שעה 16.00. אין כל התקדמות בין הצדדים עובדי הנמלים מבקשים לממש את זכותם לשבות כנגד הרפורמה המתוכננת. אנו כצד להליך נשתתף בדיון  וננסה  למנוע שביתה או שיבושים. עם זאת אנו ממליצים לכם להיערך בהתאם מאחר וקיימת אפשרות כי בי"ד יאפשר לעובדי הנמלים לנקוט בפעולות ארגוניות שישבשו את העבודה .
 
 להחלטת בית דין אזורי לעבודה בחיפה
לחץ כאן

 

בברכה,

 

אמיר חייק
מנהל כללי

 פייסבוק