משלחת תעשיית פלסטיקה הודית מגיעה לישראל
לידי
המנכ"ל / מנהל שיווק

  
לידיעתכם, בתאריכים 9-14.3.2014 מגיעה לארץ משלחת אנשי עסקים הודית מתחום הפלסטיקה.

 
מצ"ב פרופיל 5 החברות ההודיות שנציגיהם מגיעים לישראל.

 
במסגרת ביקורם בארץ בתאריך 10.3.2014, בשעה 9:00, נערוך מפגש בהתאחדות  בו יציגו האורחים את עצמם, את התמריצים הממשלתיים להשקעות בהודו ויתקיימו פגישות עסקיות עם יצרנים ישראלים על פי הזמנה מראש. 
בשאר הימים נערוך ביקורים עם האורחים במפעלי פלסטיקה בארץ.

   
נציגי המשלחת פירטו את סוג שיתופי הפעולה אותם הם מבקשים למצוא בארץ:

 
a. Technical collaborations in Micro-Irrigation.
b. Focus on innovation and identification of new plastic products.
c. Seeking new technologies from Israel
d. Joint Ventures
e. Invest in Israel
f. Export of products
g. Import of products and services
h. Establishing trade contacts
i. Seek distributors / Sales Agencies
j. Evaluate market potential in Israel
k. Identify new products and technologies in Plasti-culture
l. Identify technologies for biodegradable products
m. Technologies in Plastic Waste Management

  
לתשומת ליבכם, המפגש עם החברות ההודיות יתקיים בבית התעשיינים, רח' המרד 29, ת"א, באולם ע"ש מרק מושביץ, בקומה 16, בתאריך 10.3.2014, בשעות 9:00-17:00.

 
אנא השיבו אליי בדוא"ל חוזר, תוך ציון הפרטים הבאים, ורצונכם להיכלל בפעילויות המפורטות מטה:
שם החברה, שם הנציג, טלפון, נייד, כתובת, דוא"ל, כתובת אתר אינטרנט של החברה.

ed@industry.org.il

http://www.industry.org.il/

 
1. השתתפות במפגש עם המשלחת מהודו בתאריך 10.3.2014 ובפגישות האישיות עם חברי המשלחת תוך ציון שמות החברות ההודיות איתם תרצו להיפגש.
2. הזמנה של חברי המשלחת לביקור במפעלכם בתאריכים 11-12.3.2014

 פייסבוק