סיכום ישיבת הוועדה למפעלים קטנים ובינוניים 29.1.2014

לכבוד חברי הועדה למפעלים קטנים ובינוניים

 

שלום רב,

 

בהמשך לישיבה שערכנו ביום 29.1.2014, מצ"ב סיכום הדיון, המצגות שהוצגו וההחלטות שהתקבלו בישיבה.

ניתן גם לצפות במסמך ובמצגות גם בקישור כאן.

 

בברכה,

 פייסבוק