עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
 
הנדון: עמדת התאחדות התעשיינים לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון
 
 
הנני מתכבד להציג בפניכם את עמדת התאחדות התעשיינים, כפי שהוגשה לצוות הבדיקה לעניין הטבות על פי החוק לעידוד השקעות הון, בראשות מנכ"לית משרד האוצר, הגב' יעל אנדורן.
 
הצוות הוקם במטרה לבחון את "הגשמת מטרות החוק, לרבות קיומו של איזון בין היקף ההטבות הניתנות לחברות על-פי החוק לבין תרומתן למשק הישראלי במישורים השונים, וכן הצורך ביצירת מנגנוני מעקב ובקרה אחר יעילות החוק לאורך שנים, ובשים לב למידת האטרקטיביות שהחוק מייצר ביחס לתחרותיות הבינלאומית"
 
נייר העמדה של התאחדות התעשיינים הוכן לאחר התייעצות עם צוות תעשיינים, לרבות במסגרת נשיאות ההתאחדות, ותוך שאיפה לאיזון בין צרכי מגזר המפעלים הקטנים והבינוניים לצרכי המפעלים הגדולים.
 
בימים הקרובים תזומן התאחדות התעשיינים להציג פרונטאלית את עמדתנו בפני הוועדה.
 

לנייר העמדה של התאחדות התעשיינים לחץ כאן
 
בברכה,
amirs2
אמיר חייק
מנהל כללי


פייסבוק