אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2014 של התאחדות התעשיינים
לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
נכבדי/תי
 
הנדון: אסיפה כללית שלא מן המניין לשנת 2014 – מלון דויד אינטרקונטיננטל- 27.2.2014
 
האסיפה הכללית שלא מן המניין לשנת 2014 של התאחדות התעשיינים, תתקיים השנה ביום חמישי כ"ז באדר א' תשע"ד, 27.2.2014, במלון דויד אינטרקונטיננטל- ת"א בין השעות 09:00-15:30.
 
נא דאגו לשריין מועד זה ביומנכם.
 
סדר היום לאסיפה:
  • התכנסות (09:00-09:30)
  • בחירת יו"ר אסיפה
  • דו"ח ועדת ביקורת
  • דיווח מנכ''ל
  • דברי נשיא ההתאחדות – מר צבי אורן
  • הצעות לשינוי תקנון (ראו הערה למטה)
  • ברכות ודברים מפי שרים ופקידים בכירים (רשימה סופית תפורסם בהמשך)
  • שאלות מהחברים ותשובות הנשיא והמנכ"ל
  • ארוחת צהריים עם נואם מרכזי
  • סיום משוער ב- 15:30 
 
הזמנה הכוללת  סדר יום מפורט של האסיפה לרבות זהותם של אורחי האסיפה תישלח בהמשך.
 
הערה לגבי שינויי התקנון: בתאריך 8.1.14 נשלח אליכם במייל חוזר עם כל שינויי התקנון שהוצעו. עקב שאלות והערות חברים – יש כמה שינויים ועדכונים. חוזר חדש ומפורט יישלח אליכם בתחילת שבוע הבא ובו פירוט כל ההצעות שהוגשו באופן תקנוני ושיעמדו להצבעה לאישור האסיפה.
  
לשאלות, הבהרות והסברים נוספים ניתן לפנות לעו"ד עופר יוחננוף בטלפון-03-5198824 או בפקס 03-5198784 או מייל  
ofery@industry.org.il
 
נודה על אישור השתתפותכם (ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום).
 
רצ"ב טופס הרשמה שיש למלאו ולהחזירו לאגף כספים ומינהל לפקס 03-5198757 או בדוא"ל:
nili@industry.org.il 
  
בברכה,
amirs2
אמיר חייק
מנהל כללי


פייסבוק