יום כחול לבן בכנסת - לעידוד התעשייה הישראלית ותוצרת כחול לבןפייסבוק