הקיבוץ כבעל שליטה / מאת אריק בשן, ידיעות הקיבוץ, 17/1/2014


פייסבוק