עידוד השקעות לתעשייה חקלאית / יונתן בשיא, בפרסום על הכנס השנתי במשוב לחקלאותפייסבוק