תיקון 22 לחוק החברות, כללי משחק חדשים בהליכים לקראת אישור עסקאות עם בעלי שליטה

ליו"ר/ מנכ"ל החברות הציבוריות שבאיגוד התעשיה הקיבוצית.

 

שלום רב,

 

1.      בסוף השבוע הזה, ליתר דיוק ב-10 לינואר 2014, נכנס לתוקף תיקון 22 לחוק החברות.

2.      לפי מיטב הכרתי, התיקון הזה יכאיב בעיקר לחברות שבקיבוץ!

3.      הסיבה לכך היא בהכבדה ניכרת על האפשרות לקיים מערכת הסכמית בין הקיבוץ לבין המפעל.

4.      לדוגמה:

-          המפעל זקוק למחסן נוסף, לצורך התפעול השוטף שלו.

-          הוא מבקש מהקיבוץ לבנות עבורו את המחסן, ולשלם אחר כך דמי שכירות שנתיים תמורת השימוש בנכס.

-          עד עתה, נדרש המפעל להוכיח (שמאית) ששכר הדירה איננו גבוה מהנהוג באותו האזור.

-          מעתה ואילך, על פי סעיף סעיף 117(1ב) החדש, ביחס לעסקאות עם בעלי שליטה, תהיה חובה לקיים - בטרם ההתקשרות בעסקאות כאמור - הליך תחרותי בפיקוח ולפי אמות מידה.

-          בהגזמה אפשר לומר: זה כמעט מחיל עלינו חוק חובת מכרזים...

5.      מצורף בזה תזכיר של משרד מיתר, המנסה לעשות סדר בתקנה החדשה.

6.      אני מציע שתלמדו היטב את המשמעויות לגבי מערכת היחסים הכלכלית שבין הקיבוץ לבין המפעל, על מנת לעמוד בכללי התיקון החדש.

 

בברכה.

יונתן בשיא.

 

 פייסבוק