ידיעון כלכלי לתעשיין
logo
ידיעון כלכלי לתעשיין   |  29/12/2013
 
שלום רב, 
 
מלקט סקירות האגף למחקר כלכלי עולה, כי בחודשים האחרונים נרשם גידול חד ביצוא התעשייתי לאחר שני רבעונים של נסיגה, זאת על רקע השיפור בכלכלה העולמית. במקביל, נמשך הגידול הריאלי של השכר בתעשייה, תוך האטה בקצב, כשברקע ממשיכים התעשיינים לדווח על קושי בגיוס עובדים מקצועיים.
 
בנוסף, מצורף לשימושך, למטרות בנצ'מארק, סקירת ביצועי חברות התעשייה הבורסאיות לרבע השני של 2013, המצביעה על שחיקה ניכרת בתשואה על ההון העצמי.
 

הסקירות המלאות של האגף למחקר כלכלי מצורפות למידעון זה.
 
להרשמה כמנויים לסקירות אלו ונוספות לחץ כאן.

בברכה,
דפנה אבירם ניצן, 
מנהלת האגף למחקר כלכלי


1234
d1
יצוא תעשייתי
באוקטובר – נובמבר 2013 עלה היצוא התעשייתי בשיעור ריאלי של כ- 11%,
זאת לאחר שני רבעונים רצופים של נסיגה.

לסקירה המלאה
 

EngineerBlue...
בזירה הבינלאומית
שיפור נוסף נרשם בפעילות התעשייתית העולמית, על רקע התרחבות בפעילות התעשייה במרבית המדינות המפותחות. 

לסקירה המלאה
 

man-78103_640
שכר בתעשייה
 ברבע השלישי של 2013 נמשך הגידול הריאלי בשכר הממוצע בתעשייה (0.7%), תוך האטה בקצב הגידול. 

לעיקרי הממצאים

 
shutterstock...


קושי בגיוס עובדים מקצועיים 

מסקר שערך אגף המחקר של התאחדות התעשיינים, עולה כי 79% מהחברות דיווחו על קושי בגיוס עובדים מקצועיים, אשר אפיין את מרבית ענפי התעשייה ברבע השלישי של 2013.
  
globe

חברות התעשייה הבורסאיות
 
ברבע השני של 2013 עמדה התשואה השנתית על ההון העצמי על 7.6%, המשקפת שחיקה ניכרת בשיעור התשואה בהשוואה לשני הרבעונים הקודמים, על רקע ירידה דרמטית ברווח הנקי המצטבר בשנה החולפת.
    
globe

תחזית מאקרו כלכלית לשנת 2014 – בתרגום לאנגלית
 
כשירות לחברי התאחדות התעשיינים, מפרסם אגף המחקר הכלכלי תרגום לאנגלית של התחזית הכלכלית לשנת 2014. לשימושך במפגשיך עם גורמים בינלאומיים, לרבות לקוחות, ספקים, משקיעים וכו'.
 


new

siteפייסבוק