הזמנה למועדון המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית במחלבת שטראוס באחיהוד
 

למנכ"ל/יו"ר

 

שלום רב

 
מתכבדים להזמינך למועדון המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית
במחלבת שטראוס באחיהוד
ההרשמה בקישור בהזמנה
בברכה

 פייסבוק